La indústria tèxtil i el medi ambient: processos més sostenibles, nets i respectuosos

Abans d’entrar en matèria i parlar sobre l’impacte mediambiental de la indústria tèxtil, hem de contextualitzar el marc legal que regeix aquest àmbit. El Codi d’Avaluació i Control Ambiental publicat al Butlletí Oficial de l’Estat espanyol indica a l’article 45 que tothom té el dret de gaudir d’un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo.

En el passat, la producció de roba, calçat i tèxtils per a la llar han generat grans impactes ambientals en forma de contaminació de l’aigua, emissions de gasos d’efecte hivernacle i residus.

impacte mediambiental de la indústria tèxtil

A Tèxtil Balsareny ens prenem molt seriosament les nostres polítiques ecològiques per buscar els processos de fabricació de teles sense que això causi un dany al nostre medi ambient. Disposem d’una àrea de desenvolupament i innovació, per investigar els avenços necessaris que ens permetin adaptar-nos a les noves necessitats del segle XXI, amb l’objectiu de seguir millorant els nostres productes.

L’automatització de la indústria tèxtil permet l’accés a línies més flexibles i dinàmiques a l’hora de fabricar teles vichy. La transformació de fibres naturals com el cotó, el lli o la llana també ha simplificat molt les tasques de transport de materials i l’avanç d’estudis per a l’especialització del disseny de teixits.

Els impactes mediambientals de la indústria tèxtil

ÚS DE L’AIGUA

En primer lloc, cal reduir l’ús de l’aigua per produir tèxtils, a més de la terra per cultivar cotó i altres fibres. Per fabricar una sola samarreta de cotó es necessiten, segons estimacions, 2.700 litres d’aigua dolça, suficients per satisfer les necessitats d’aigua potable d’una persona durant dos anys i mig.

EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

Es calcula que la indústria de la moda és responsable del 10% de les emissions globals de carboni, més que tots els vols internacionals i el transport marítim junts.

CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA

La producció tèxtil en el seu avanç industrial és responsable del voltant del 20% de la contaminació de l’aigua neta del món a causa dels productes de tint i acabats. La rentada de sintètics allibera aproximadament 0,5 milions de tones de microfibres a l’oceà cada any, representant el 35% dels microplàstics primaris alliberats al medi ambient.

RESIDUS TÈXTILS ALS ABOCADORS

També ha canviat com la gent es desfà de la roba no desitjada. Molts articles es llencen en lloc de ser donats. S’ha reduït la vida útil de les peces. Els europeus fan servir gairebé 26 quilos de tèxtils i descarten uns 11 quilos d’ells cada any. La roba feta servir pot ser exportada fora de la UE, però en la seva majoria (87%) és incinerada o dipositada en abocadors.

Com es combat l’impacte mediambiental de la indústria tèxtil?

Per afrontar aquests aspectes negatius de la indústria tèxtil, els darrers anys s’han anat desenvolupant alternatives a les maneres de producció convencionals per poder aconseguir productes tèxtils menys contaminants. Evitar en les seves teles l’ús de productes químics contaminants que poden tenir efectes perjudicials per a la salut de la humanitat i de tot el planeta és una de les prioritats.

En els processos de fabricació de teles de Tèxtil Balsareny evitem l’ús d’onze substàncies químiques, prioritàries que cal eliminar de la indústria tèxtil:

 • Alquifenols

 • Ftalats

 • Retardants de flama brodats i acolorits

 • Colorants azoics

 • Compostos orgànics d’estany

 • Perfluorats (PFCs)

 • Clorobenzens

 • Dissolvents clorats

 • Clorofenols

 • Parafines clorades de cadena curta (PCCC)

impacte mediambiental de la indústria tèxtil

Nous processos més sostenibles, nets i respectuosos amb el medi ambient

El consumidor cada cop té més interès per la composició de les peces que vesteix. Per aquest motiu, a Tèxtil Balsareny, com a fabricants de tela Vichy, busquem un etiquetat responsable i visible pels nostres consumidors. La Unió Europea compta amb una etiqueta ecològica «Made in Green by Oeko-Tex», la qual aquells productors que respectin determinats criteris ambientals poden aplicar-la als seus articles. Això garanteix un ús limitat de substàncies nocives i una reducció de la contaminació de l’aigua i de l’aire.

Etiquetatge i innovació tèxtil

A més de saber si l’article es pot rentar a mà o no, el consumidor també vol conèixer l’origen de la matèria primera, de la filatura, del tintatge i de la fabricació del teixit per saber si el producte és respectuós amb l’entorn i amb les persones que l’han elaborat. En el cas de les teles Vichy, el cotó i el polièster són dos materials que es poden combinar en diferents percentatges a fi d’assegurar la qualitat sense danyar el medi ambient.

Aquest etiquetatge ha de contenir:

 • Nom del producte

 • Composició tèxtil

 • Mides i pes

 • Colors

 • Tint utilitzat

 • Rentada i assecatge

Les innovacions tèxtils es basen a reduir el consum de recursos, minimitzar les col·leccions de roba fast fashion i fer servir recursos naturals per produir tèxtil sostenible.

 • Fibres de cànem

 • Fibres d’ortiga

 • Fibres de cafè mòlt

Al ser fibres i teixits naturals, també són renovables. D’aquesta manera evitem l’impacte de la infinitat de materials sintètics i del seu procés de producció que contamina i destrueix el medi ambient.

Control de qualitat en la indústria tèxtil

Com es duu a terme el control de qualitat en la confecció tèxtil? Mitjançant l’automatització i la digitalització de tota la maquinària resulta més fàcil portar un control de tot el procés de producció d’una fàbrica de confecció tèxtil. La qual cosa comporta a:

 • Un perfeccionament del tractament dels materials i l’ús de les màquines. Amb tot digitalitzat és més fàcil la recopilació i l’anàlisi de dades. Es pot canviar el sistema de producció per evitar possibles errors o millorar el sistema. En definitiva, hi ha més control.

 • La reducció de deixalles: la tecnologia fa possible un major control sobre cada fase de la confecció. D’aquesta manera es minimitzen les deixalles.

Per poder obtenir els nostres productes, orientats a protegir el medi ambient, pots contactar amb nosaltres al telèfon  938 396 106  o escriure’ns al correu electrònic textil@textilbalsareny.com i el posarem al corrent del nostre compromís ambiental a l’hora d’elaborar teles de qualitat.