Quins tractaments previs s’apliquen per garantir aquesta qualitat?

El control de qualitat en la indústria tèxtil és molt exigent. A Tèxtil Balsareny ens regim per una sèrie de principis de control de qualitat que ens han permès convertir-nos en una fàbrica i un distribuïdor de teles Vichy reconegut a tot el continent. Així, la prevenció duta a terme durant la fabricació de teles a Tèxtil Balsareny assegura l’excel·lència en els processos.

Control de qualitat indústria tèxtil: processos i característiques

En general, tota peça s’ha de sotmetre a uns tractaments previs, exposats a continuació, i que redunden en el bon acabat d’un producte. Dur a terme un exhaustiu control de qualitat en la indústria tèxtil és imprescindible per poder oferir unes teles de primera. A continuació us expliquem alguns processos:

Descruat

Els substrats tèxtils contenen impureses que poden no ser correctament eliminades, la qual cosa provoca taques o desigualtats en els colors. A més, amb el descruat, es treuen també els possibles greixos. El procés es duu a terme mitjançant aigua tova amb soda càustica. També es pot optar pel descruat enzimàtic. En qualsevol cas, s’elimina la goma de seda de la fibroïna.

Termofixat

En el procés d’estirament obligat de la tela, aquesta tendeix a la cristal·lització, sobretot en refredar-se. A partir del termofixat o aportació de calor, s’allibera la fibra d’aquesta tensió. Això sol passar amb les peces sintètiques, fetes de polièster o elastòmers. En teixits crus, aquesta acció es duu a terme a la rama, la qual origina una variació en la cristal·lització.

Desengomat o desencolat

Aquest tractament es realitza exclusivament sobre teixits de calada, amb l’objectiu d’eliminar la goma que envolta l’ordit. Aquesta acció es deu als següents motius: eliminar impureses, aconseguir una bona humectació i igualar la trama amb l’ordit. Per assolir-ho, es fan servir enzims amilases, que produeixen una degradació en el midó.

Blanqueig

Mitjançant l’eliminació de les impureses del substrat, s’obté un grau de blanc pur, símbol d’excel·lència. Així, s’homogeneïtzen igualment les variacions en el to. Com a agents blanquejadors principals, es fan servir el sodi i l’hidrogen. A més, es tendeix a fer servir el peròxid d’hidrogen, ja que resulta més respectuós amb el medi ambient.

control de qualitat indústria tèxtil

Gasejat o socarrimat

Aquest procés s’enfoca especialment a l’eliminació de vellositat en els fils del teixit, el que comunament es coneix com a “boletes”. Per aquest motiu, la superfície del teixit se sotmet a un cremat previ mitjançant l’ús d’una flama oberta. Es poden fer servir cremadors de gas, especialment en teles amb fibres cel·lulòsiques. Així mateix, aquesta tasca es realitza abans o després del rentat, en funció del teixit en si.

Merceritzat

Amb aquest tractament, es millora la humectabilitat i la brillantor de la tela, assegurant el recobriment d’aquelles fibres encara immadures. També millora l’estabilitat i l’eficiència de la tenyida. Es fa mitjançant l’ús de soda càustica, la qual cosa determina la contracció de les fibres. Així mateix, el tractament es fa sota pressió.

Antipilling

En realitat, es tracta d’un altre tractament diferent per evitar la formació de boletes per agrupació de fibres. Conforma una hidròlisi controlada a la cel·lulosa, de manera que separa la molècula d’altres fragments més petits, els quals es poden reduir encara més. Amb la finalitat d’accelerar el procés, se sol optimitzar el pH amb antelació. I, després de la hidròlisi, es necessita un període d’incubació.

Carbonitzat

En la filatura de llana, les matèries cel·luloses s’eliminen pràcticament totes per la pentinadora. Però, en el cas de la llana cardada, s’origina una gran quantitat de matèries estranyes, per la qual cosa es necessita un tractament concret amb àcid sulfúric. El carbonitzat s’utilitza igualment en fibres brutes compostes de residus. Així, s’elimina qualsevol tipus de residu vegetal.

Decorticat

Es fa servir especialment per proporcionar sedositat a teixits de polièster, la qual cosa origina un efecte brillant. Per això, es fan servir màquines de tenyir de plegadors. Es fa servir després del termofixat i el descruat, a una temperatura d’entre 90 i 95 graus. Després del procés, la tela es renta i neutralitza.

Rentat

És aquesta una de les tasques més comunes dels processos realitzats en humit. Es duu a terme amb la finalitat de treure del teixit les matèries insolubles. Es divideix en diferents tasques: formació de bany detergent, aconseguir la temperatura, separació d’impureses, eliminació de l’aigua i l’assecatge. Com a detergents se solen escollir els tensoactius. Se solen fer servir igualment aigua tova i productes químics.

control de qualitat indústria tèxtil

Hidroextracció

Amb aquest procés, s’elimina l’aigua dispersa a les fibres. Amb ell es pretén reduir l’excessiu consum d’energia. Es conforma, a la vegada, de diferents tasques: espremut (dispersació de l’aigua), centrifugat (eliminació de l’aigua), pressió de vapor (eliminació òptima de l’aigua) i buit (per a teixits molt humits). Es fa sempre abans que l’assecatge final, o entre el rentatge i la tenyida.

Assecatge

Constitueix l’eliminació completa d’aigua provinent del rentatge. Es realitza mitjançant l’aire calent. En primer lloc, es produeix una convecció calòrica i un contacte amb superfícies metàl·liques calentes. A continuació, s’irradia infrarojos, microones i ones d’alta freqüència. I s’acaba amb la combustió. En els teixits en peces, es fan servir diferents tipus d’assecadores.

El control de qualitat de la indústria tèxtil: garantia de Tèxtil Balsareny

El control de qualitat en una fàbrica de confecció tèxtil és l’esglaó essencial per garantir que els productes que s’elaboraran a partir d’aquesta tela poden ser excel·lents pel que fa al teixit.

A Tèxtil Balsareny som especialistes en la fabricació de teles Vichy de primeríssima qualitat. Som proveïdors de teles d’una infinitat d’empreses dedicades a la confecció d’uniformes per a l’hostaleria, a la moda i a l’elaboració de peces infantils.

Si està interessat a conèixer la nostra oferta de productes, no dubti a contactar amb nosaltres. Truqui’ns al 938 396 106 o escrigui’ns a
textil@textilbalsareny.com. Serà un plaer atendre’l.

control de qualitat indústria tèxtil